Wybierz typ abonamentu

Zgodnie z §17 ust. 2 Uchwały nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. abonamenty sprzedawane są na czas określony liczony w pełnych miesiącach na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2021 r. 


W związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniach 4-6 grudnia sklep będzie nieczynny.

P

Ogólnodostępny

Strefa C

PI

Ogólnodostępny

Strefa B i C

I

Dla mieszkańca

Podstrefy (I-XIV)

E

Pojazdy

  • - o napędzie spalinowo-elektrycznym
  • - napdzane wodorem
  • - napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)

Cała strefa