Wybierz typ abonamentu

Dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

W związku z powyższym informujemy, że:

- zamówienia na e-abonamenty typu: M, NEA oraz NEB złożone po dniu 22 grudnia 2021 r. weryfikowane będą od dnia 27 grudnia 2021 r.

- wpłaty za zakup e-abonamentów dokonane przelewem tradycyjnym, które uznane zostaną na rachunku ZDiUM po dniu 22 grudnia 2021 r., księgowane będą w e-sklepie od dnia 27 grudnia 2021 r.

B

Ogólnodostępny

ŚSPP

C

Ogólnodostępny

SPP

M

Dla mieszkańca

Podstrefy (I-XIV)

NEA

Pojazdy niskoemisyjne

  • o napędzie spalinowo-elektrycznym
  • napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)

ŚSPP oraz SPP

NEB

Pojazdy niskoemisyjne

  • o napędzie spalinowo-elektrycznym
  • napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)

ŚSPP obszar B oraz SPP