Abonament typu I

Podstrefy (I-IX)

Warunki zakupu

  • - abonament dostępny wyłącznie dla osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy przy miejscach wyznaczonych do płatnego postoju, będących właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu,
  • - wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
  • - uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w podstrefie miejsca zamieszkania I - IX.

Cena

10 zł / za jeden miesiąc

50 zł / za pół roku

100 zł / za rok

Mapa

Wzór abonamentu

Jestem właścicielem / współwłaścicielem pojazdu Jestem kredytobiorcą / leasingobiorcą