Abonament typu B

Warunki zakupu

  • abonament ogólnodostępny,
  • wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
  • uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Cena

400 zł / za jeden miesiąc

2000 zł / za pół roku

4000 zł / za rok

Mapa

Wzór abonamentu