Abonament typu NEB

Abonament typu NEB

Warunki zakupu

  • 1) abonament dostępny wyłącznie dla pojazdów:
    • - o napędzie spalinowo-elektrycznym, których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km
    • - napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)
  • 2) wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
  • 3) uprawnia do postoju w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz w strefie płatnego parkowania

Cena

10 zł / za jeden miesiąc

50 zł / za pół roku

100 zł / za rok

Mapa

Wzór abonamentu

Zamawiam