Abonament typu N

Warunki zakupu

 • abonament dostępny wyłącznie dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej posiadających lekki stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N zatrudnionych na obszarze jednej z podstref (I-XVI),
 • podstawą do nabycia abonamentu N jest posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu:
  1. własności;
  2. współwłasności;
  3. umowy leasingu;
  4. umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu;
  5. innej czynności cywilnoprawnej, której stroną jest osoba fizyczna nabywająca abonament typu N
 • wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
 • uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w podstrefie miejsca zatrudnienia,

Cena

10 zł / za jeden miesiąc

50 zł / za pół roku

100 zł / za rok

Mapa

Wzór abonamentu

Zamawiam