Abonament typu SMAB

Warunki zakupu

  • abonament dostępny wyłącznie dla pojazdów samochodowych pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub ciepłowniczego
  • wydawany na numer rejestracyjny trwale oznakowanego pojazdu samochodowego,
  • uprawnia do postoju pojazdu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania,

Cena

200 zł / za jeden miesiąc

1000 zł / za pół roku

2000 zł / za rok

Mapa

Wzór abonamentu