Identyfikator H

Warunki zakupu

  • 1) identyfikator dostępny wyłącznie dla pojazdów:
    • - o napędzie spalinowo-elektrycznym, których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km
    • - napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)
  • 2) wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
  • 3) uprawnia do postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania

Cena

0 zł / za jeden miesiąc

0 zł / za rok

Mapa

Wzór identyfikatora