Identyfikator 0

Warunki zakupu

  • 1) identyfikator wydawany wyłączenie jest:
    • - osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej w stopniu znacznym lub umiarkowanym o przyczynie z kodu R lub N
    • - przedstawicielom ustawowym lub małżonkom w/w osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej
  • 2) wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
  • 3) uprawnia do postoju pojazdu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz w strefie płatnego parkowania

Cena

0 zł / za jeden dzień

0 zł / za jeden miesiąc

0 zł / za rok

Mapa

Wzór identyfikatora